ENGLISH

 

   

.AUDAX

  DESIGN@3D Home Page

 

УВОД

HomeTeatre

A651

A652

.KLS9

.HTG1780

VAT414

 

 

На овим странама се налазе пројекти за градњу звучних кутија, у свету признатих аудио мајстора, који већ годинама пројектују нове конструкције звучних кутија самостално, али и за компанију Audax :

Joe D'Appolito -
Home Teatre System
Vance Dickason -
A651 i A652
Noel Keywood -
KLS9

HTG1780 i VAT414 - ове две комплементарне звучне кутије пројектовао је AUDAX-ов тим и з Француске