Део материјала који сам дизајнирао за "ИДК" Визиткарте, Лого, Флајери, Рекламе, Огласи, Телоп, Мајице, ЦД омот, Маркице...

Flayer Flayer Flayer Flayer Flayer Flayer T-shirt T-shirt
Visitcard Visitcard T-shirt T-shirt T-shirt Poster T-shirt Slide for projector
Poster T-shirt T-shirt Mini logos T-shirt Slide for projector
Logo IDK TV comercial Desk flags Invitation card Invitation card Invitation card new "IDK" logo Slide for projector
Desk flags Invitation card Invitation card T-shirts Slide for projector
wallpapers1024x768 and startup logo screen 640x400
Slide for projector
T-shirt