СРПСКА САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА
Novotny, Mahner
Дејан Маринковић

s10.jpg
АЕ Франкфурт/М
Иван Антић
s02.jpg
HYATT REGENCY
Спасоје Крунић
Слободан Рајевић

s13.jpg
Генекс, Београд
Бранислав Митровић
s03.jpg
стамбена зграда
Х16 Лиман-нови
Бранислав Митровић
Слободан Лазаревић

s04.jpg
академија
Бранислав Ређић
Драган Јовановић

s05.jpg
дечији вртић
Београд
Марио Јобст
s14.jpg
палата ЈАТ
Београд
Бранислав Стојановић
Светлан Лекић

s06.jpg
породична кућа
А. Кековић, З. Жупањевац И.Пантић
s07.jpg
палата НИС-Nови Сад
Бранимир Гановић
Марио Јобст

s08.jpg
палата ЕПС-Београд
Зоран Бајовић
s11.jpg
стамбена зграда Багдад
Милутин Гец
s09.jpg
палата Југел-Београд
s01.jpg
Хотел Славија
Петар Кочовић
s15.jpg
штампарија,
Доха-Катар
Б.Бановић
М.Младеновић

s12.jpg
конг. центар, Гана

Објављено у сарадњи са ARTpress-Београд    [email protected]