Неколико мојих старих пројеката 1992-1999.

МОСТ
У НОВОМ САДУ
увод у јапанску
архитектуру

степеништa у Котору
савремена
архитектура

врата као елемент
архитектуре

ArchiCAD STAR(T) Edition 2007 (ACSE), изузетна могућност уласка у свет ArchiCAD-a

Комплетан 3Д пројектански алат по цени обичних 2Д алата STAR(T) Edition 2007 садржи:
Алат за креирање Virtual Building (VB) модела зграде који садржи комплетну архитектонску пројектну документацију (основе, пресеци, 3Д прикази, детаљи ...и још много тога)
Предмер количина и шеме столарије и браварије
Комплетне GDL библиотеке (до верзије 9)
Фоторендеринг, израда линеарних и интерактивних анимација и студија сенки.
Пуна компатибилност са ArchiCAD 9 и компатибилност са ArchiCAD 10

За само 1.500 €, добијате лиценциран ArchiCAD тако да можете легално да конкуришете на све пројектантске тендере и конкурсе, како у Србији тако и у иностранству !