Викендица са елементима српског
традиционалног стила градње.
Основа приземља