Пословна зграда у Кувајту
споља је видљива главна међуспратна конструкција

распона , која је унутар објекта подељена на две,
што омогућује да неке просторије имају велику
висину кроз две етаже.
Шематске скице:
осн. приземља       осн. крова

 

ПЛАВА

poslovna01.jpg poslovna10.jpg poslovna08.jpg poslovna09.jpg
poslovna05.jpg poslovna07.jpg poslovna04.jpg poslovna03.jpg
poslovna11.jpg poslovna12.jpg poslovna13.jpg poslovna15.jpg
poslovna21.jpg poslovna22.jpg poslovna23.jpg poslovna24.jpg