"Transient" звучници аутор: Ronald Koot,
 више о њима у рубрици HI-FI