Ресторан
На сликам се виде и ране фазе, тј. потпуно огољен почетни
подрумски простор као и потпуно завршен објект.
 

 

пројект: Бата Хинић